اس ام اس سخنان آنتونی رابینز | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان آنتونی رابینز

متن و سخنان آنتونی رابینز

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-sokhanan-antony-rabis-e93.jpg

جملات پندآموز جدید و خفن

همه ما رویاها و آرزوهایی داریم…
همه ما در اعماق روح خود می خواهیم باور کنیم که دارای موهبت خاصی هستیم، می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد کنیم، می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ کنیم و می توانیم جهان فعلی را به صورت دنیای بهتری در آوریم.

.

.

آنتونی رابینز

.

.
در درون هر یک از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نهاده شده است که می تواند ما رابه کلیه آرزوهای خود و حتی به چیزی بیش از آن برساند. یک تصمیم ، می تواند دریچه های بسیاری را به روی ما باز کند و شادمانی یا غم ، سعادت یا بی نوایی، با هم بودن یا انزوا ، عمر طولانی و یا مرگ زود رس را به ارمغان آورد

.

.

شخنان آنتونی رابینز

.

.
من و شما نیز می توانیم زندگانی خود رابه صورت یک افسانه در آوریم ، به شرط اینکه شهامت داشته باشیم و بدانیم که قادریم اختیار اتفاقاتی را که در زندگیمان می افتد به دستگیریم

.

.

عکس و بیوگرافی آنتونی رابینز

.

.
هر چه بیشتر تصمیم بگیریم ،قدرت تصمیم گیری ما بیشتر می شود .
همچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند ، قدرت تصمیم نیز با تمرین افزایش می یابد