اس ام اس سخنان الهی قمشه ای | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان الهی قمشه ای

متن، جملات و سخنان حسین محی الدین الهی قمشه ای

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/elahi-ghomshei-f94.jpg

جملات و سخنان حکیمانه

شما رهبر ارکستر سمفونیک افكار و احساسات خويشيد. نبايد گامهاي خود را با صداي طبل و شيپور ديگران هماهنگ كنيد. گوش به نواي درون خود بسپاريد. نواهايي كه از درونتان بر ميخيزد را هدايت كنيد.

*

*

الهی قمشه ای

اس ام اس کده

*

*
ما موجودات خاكي نيستيم كه به بهشت مي رويم. ما موجودات بهشتي هستيم كه از خاك سر بر آورده ايم

*

*

متن و جمله های الهی قمشه ای

اس ام اس کده

*

*
تنها مانع موجود بر سر شادماني و نشاط، اعتقاد شما به وجود مانع بر اين راه است. به همين دليل راه را اشتباه مي رويد و گرفتار مشكل مي شويد