اس ام اس سخنان اندیشمندان بزرگ | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان اندیشمندان بزرگ

گلچبن متن و سخنان توماس كارلایل

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/matn-va-jomlat-tomas-karlail-e93.jpg

(تاریخدان و اندیشمند اسکاتلندی)

کارهایی که در گذشته کرده‌ایم ما را مانند سایه تعقیب می‌کنند و نسبت به نوع آن‌ها ما را به سوی بدی یا خوشی می‌کشند

.

.

متن و جمله های توماس كارلایل

.

.

بزرگی مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشكار می شود

.

.

عکس و زندگی نامه توماس كارلایل

.

.
اگر ندانید كه به كجا می روید، هر راهی شما را با خود خواهد برد