اس ام اس سخنان اندیشمندان فلسفی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان اندیشمندان فلسفی

گلچین سخنان ارسطو

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/sokhanan-arasto-e93.jpg

اس ام اس سخنان فلسفی جدید

مناعت، بین خود ستائی و خود هیچ انگاری است

*

*

جملات زیبای ارسطو

اس ام اس کده

*

*
خردمند آنچه را که میداند نمیگوید و آنچه را که بگوید میداند

*

*

اس ام اس سخنان ارسطو

اس ام اس کده

*

*
عشق انسان را از دیدن عیوب منع می كند