اس ام اس سخنان بزرگان و اندیشمندان | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان بزرگان و اندیشمندان

اس ام اس های فلسفی و با معنی از بزرگان و دانشمندان

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/sms-faldafi-va-sokhanan-bozorgan-day93.jpg

متن های فلسفی و حکیمانه

بزرگترین دشمن دانش جهل نیست

بلکه توهم دانستن است

( استیون هاوکینگ )

*

*

جملات و اس ام اس های فلسفی

اس ام اس کده

*

*

خردمند برای رسیدن به هدف

ممکن است حتی دشمن خود را بر شانه‌هایش سوار کند

( پنچا تنترا )

*

*

سخنان حکیمانه بزرگان

اس ام اس کده

*

*

هیچ کس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را کشف کند

مگر اینکه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشکی را نبیند

(آندره ژید)