اس ام اس سخنان بزرگمهر | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان بزرگمهر

گلچین سخنان و جملات بزرگمهر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/jokhanan-va-jomlat-bozorgmehe93.jpg

جملات زیبا و حکیمانه جدید

اگر امیدواری که رنجت بار نیکو دهد هرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سر مپیچ.

*

*

جملات زیبای بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
به بسیار گفتن آبروی خود مبر

*

*

سخنان بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
دوستان برای شکار دشمنان چون تیر و کمان اند