اس ام اس سخنان جدید بتی جین ایدی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان جدید بتی جین ایدی

گلچین جملات و سخنان بتی جین ایدی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/matn-va-jomlat-beti-jin-e93.jpg

جمله های کوتاه معنادار جدید

بدون عشق، ما از هيچ، نيز كمتر و ناچيزتريم… ما روي زمين حضور داريم تا به يكديگر ياري رسانيم، توجه و مهرباني ابراز داريم ، يكديگر را بفهميم و درك كنيم و سرانجام گذشت و اغماض داشته باشيم و ديگران را مورد بخشايش خويش قرار دهيم و به خدمت ديگران در آييم. ما به زمين آمده ايم تا براي هر موجودي كه در عالم فاني به دنيا آمده است، احساس عشق و محبت داشته باشيم. ممكن است شكل و ظاهر دنيوي آنها به گونه اي باشد كه از پوستي سياه، زرد يا گندمگون برخوردار باشند. ممكن است موجوداتي خوبرو، زشت رو، باريك اندام يا درشت هيكل و بالاخره فقير يا غني، باهوش يا نابخرد باشند
اما مهمترين درس اين است كه آنان را صرفا از شكل ظاهري شان قضاوت نكنيم.

*

*

متن و جمله های کوتاه جدید بتی جین ایدی

اس ام اس کده

*

*
تمام انسانهای روی زمین، دوست داشتنی نیستند. اما هنگامی که با شخصی رویا رو می شویم که به سختی می توانیم به او علاقمند شویم، اغلب به این دلیل است که چنین اشخاصی، ما را به یاد صفت مخصوص یا چیزی در وجودمان می اندازند که از حضور آن، به هیچ عنوان خرسند و راضی نمی باشیم

*

*

سخنان پندآموز ادبی بتی جین ایدی

اس ام اس کده

*

*
خلقت و آفرینش روحانی را می توان به یکی از تصویرهای عکاسی معمول در روی زمین مقایسه و تشبیه کرد. در واقع خلقت روحانی، مانند تصویر چاپ شده ای، براق و درخشان است، در حالی که کره زمین، نگاتیو تیره و دقیق همان تصویر اولیه و واحد می باشد