اس ام اس سخنان جواهر لعل نهرو | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان جواهر لعل نهرو

متن و سخنان جواهر لعل نهرو

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/javaher-lal-nahro-f94.jpg

جملات و سخنان سیاستمداران بزرگ

(اولین نخست وزیر هند)

چگونه می‌توان باور کرد که می‌شود ملتی را برای همیشه سرکوب کرد آنهم ملتی که برای آزادی تلاش می‌کند و آماده است بهای زیان‌های تلاش‌هایش را هم بپردازد.

*

*

سخنان جواهر لعل نهرو

اس ام اس کده

*

*
فیل بسیار بزرگ و نیرومند است، بسیار نیرومندتر از فیلبان كوچكی كه روی گردنش می نشیند. با این همه فیلبان می تواند بیندیشد و چون بهتر از فیل می اندیشد ارباب و آقای فیل شده است

*

*

متن و جمله های جواهر لعل نهرو

اس ام اس کده

*

*
چشم داشت احترام از هیچ كس نداشته باش تا احترامی كه به تو می گذارند، شیرین تر جلوه كند