اس ام اس سخنان جیدو کریشنامورتی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان جیدو کریشنامورتی

متن، جملات و سخنان جیدو کریشنامورتی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/jomlat-Krishn-amurti-o94.jpg

چنانچه شما حسود باشيد، معلوم است كه اين احساس شما عشق نيست.
اگر شما در ترس و نگراني به سر ببريد، روشن است كه در حالت عشق نيستيد. وفتي كسي را زير سلطه و نفوذ خود در مي آوريد، اين ديگر عشق نيست.
وقتي از عشق صحبت مي كنيد و به اداره مي رويد و ديگران را اذيت مي كنيد، اين هم عشق نيست.
پس وقتي دانستيد كه چه چيز عشق نیست و اين ها را كنار گذاشتيد، البته نه به صورت ظاهري و بلكه به صورت واقعي و در زندگي شما اثري از ترس و نفرت مشهود نبود، مشخص است كه اين ديگر عشق است

*

*

سخنان جیدو کریشنامورتی

*

*

تنها يك ذهن بي گناه مي داند كه عشق چيست، اين، تنها ذهن بي گناه است كه مي تواند در دنيايي كه پاك نيست، زندگي كند

*

*

جملات زیبا

*

*

يكي از دشواريهاي بزرگ ما، نديدن خودمان به گونه اي درست و روشن است