اس ام اس سخنان جین وبستر | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان جین وبستر

گلچین جملات و سخنان جین وبستر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/jin-vistro-f94.jpg

زندگی نامه نویسندگان معروف

(نویسنده آمریکایی-نویسنده کتاب بابا لنگ دراز)

جوانی، كاری به سال و ماه ندارد، مهم این است كه انسان زنده دل و پرنشاط باشد. ممكن است موی شما سفید باشد، اما مانند پسربچه ها بیندیشید

*

*

متن و جملات جین وبستر

اس ام اس کده

*

*

اگر عاشق بوده اید كه نیازی به بیان و روشن كردن آن نیست و اگر نبوده اید كه من نمی توانم برایتان بیان كنم

*

*

جین وبستر

اس ام اس کده

*

*
كامیابی و پیروزی، بسان كرم شب‌تاب از دور می‌درخشد، ولی از فاصله‌ی نزدیك نه سوی دارد و نه حرارتی