اس ام اس سخنان حکیمانه | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان حکیمانه

متن،اس ام اس و جملات غمگین جدید اردیبهشت ۹۴

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/matn-va-sms-ghamgin-adid-o94.jpg

جملات غمگین جدید

ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ ﺳﻔﺮﯼ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺩﻟﺖ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻟﻤﺲ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ

*

*
متن و اس ام اس های جدید سنگین

*

*

ﺍﻟﻬﯽ!

ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺟﻮﺍﺯ، ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺟﻬﺎﺯ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﺎﻥ، ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻋﯿﺎﻥ

ﺗﺎ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺍﺛﺮ ﺁﻣﺪ، ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﺁﻣﺪ

*

*
اس ام اس های جدید سنگین

*

*

گاهی دلم میخواهد بروم یک گوشه بنشینم…

پشتم را بکنم به دنیا…

پاهایم را بغل کنم و بلند بلند بگویم:

من دیگه بازی نمیکنم!

متن فلسفی، جملات دانشمندان و بزرگان – اردیبهشت ۹۴

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/matn-falsafi-kotah-jadid-o94.jpg

متن و جملات زیبا و جدید

هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی
مگر اینکه بتونی به مادربزرگت توضیحش بدی
آلبرت انیشتین

*

*

جملات حکیمانه بزرگان

*

*

غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است
والت دیسنی

*

*

اس ام اس فلسفی عمیق

*

*

برگهای کتاب به منزله ی بالهایی هستند که
روح ما را به عالم روشنایی پرواز می دهند
ولتر

شعرهای سهراب سپهری

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/shere-sohrab-sepehry-day-93.jpg

اشعار سهراب سپهری

زندگی خالی نیست
مهربانی هست،سیب هست،ایمان هست
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

*

*

شعرهای سهراب سپهری

اس ام اس کده

*

*
روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد…
خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد
زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید
کور را خواهم گفتم : چه تماشا دارد باغ …
هر چه دشنام از لب خواهم برچید
هر چه دیوار از جا خواهم برکند
رهزنان را خواهم گفت : کاروانی آمد بارش لبخند
ابر را پاره خواهم کرد
من گره خواهم زد چشمان را با خورشید ، دل ها را با عشق ،سایه ها را با آب ،شاخه ها را با باد
و به هم خواهم پیوست،خواب کودک را با زمزمه زنجره ها
بادبادک ها به هوا خواهم برد
گلدان ها آب خواهم داد …
خواهم آمد ،سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت
پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند
هر کلاغی را کاجی خواهم داد
مار را خواهم گفت : چه شکوهی دارد غوک
آشتی خواهم داد
آشنا خواهم کرد
راه خواهم رفت
نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت