اس ام اس سخنان دانشمندان | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان دانشمندان

متن، سخنان و جملات ویلیام شکسپیر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/jomlat-shakespeare-k94.jpg

جملات زیبا و حکیمانه عارفانه

دوستی نعمت گرانبهائی است، خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد

*

*

اس ام اس سخنان ویلیام شکسپیر

*

*

اگر كسی را دوست داری رهایش كن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده

*

*

ویلیام شکسپیر

*

*

از بزرگی نترس؛ بعضی بزرگ زاده می­شوند، برخی بزرگی را به دست می­آورند و بعضی بزرگی را به دامانشان می­اندازند

اس ام اس و جملات فلسفی از بزرگان و دانشمندان

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-sms-philosophical-b93.jpg

سخنان حکیمانه دانشمندان

 دلت را آنچنان تمیز کن، که ظرفت را

مثل چینی

*

*

 متن و اس ام اس فلسفی جدید

اس ام اس کده

*

*

کسانی خوشبخت هستند که

فکر و اندیشه شان بسوی چیزی غیر از خوشبختی خودشان است.

استوارت میل

*

*

جملات کوتاه فلسفی پنداموز

اس ام اس کده

*

*
بهترین وسیله برای کاهش دشمنان

ازدیاد دوستان است

انوره دوبالزاک