اس ام اس سخنان عرفانی جدید | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان عرفانی جدید

جملات و سخنان محمد اسماعیل دولابی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/mohamad-esmaeel-dolabi-f94.jpg

متن و جملات حکیمانه

دعا ونیایش قبل از آنکه ابزار زندگی باشند، ابزار بندگیاند و بیش از آنکه خواهش تن را ادا کنند، حاجت دل را روا میکنند و برتر از آنکه سفرهی نان را فراخی بخشند، گوهر جان را فربهی میدهند

*

*

جمله های محمد اسماعیل دولابی

اس ام اس کده

*

*

در دعا هم از نیاز عاشق سخن میرود، هم از ناز معشوق؛ هم از احتیاج این و هم از اشتیاق، او هم از انس هم از خوف، هم از محبت هم از معرفت، هم از توبه و انابت هم از کرم و اجابت، هم حاجتی معیشتی و زمینی هم از مطلوبات آرمانی و آسمانی، هم از تسلیم و هم از تعلیم

*

*

سخنان کوتاه محمد اسماعیل دولابی

اس ام اس کده

*

*

سوال نکن شاید خدا به تو بفهماند.
گدایی نکن شاید خدا غنی ات کند.
به قلبت فشار نیاور شاید خدا مشکلت را حل کند.
چه در امور دنیوی و چه در امور اخروی یک شاید کنار زندگی ات بگذار