اس ام اس سخنان فلسفی عمیق | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان فلسفی عمیق

متن، جملات و سخنان وینستون چرچیل

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/jomlat-winston-churchill-k94.jpg

جمله های کوتاه از سیاستمداران غربی

میانجی مانند کسی است که به تمساح غذا می دهد و امیدوار است که آخرین کسی باشد که طعمه او می‌شود

*

*

اس ام اس و جمله های وینستون چرچیل

*

*

من آدم خوشبینی هستم؛ فكر نمی كنم اگر جز این باشم، حال و روز ام بهتر از این باشد

*

*

اس ام اس وینستون چرچیل

*

*

تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادی دوبار به یك شكل رخ نمی‌دهد