اس ام اس سخنان فلسفی هیتلر | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان فلسفی هیتلر

متن و سخنان آدولف هیتلر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/hitler-b93.jpg

سخنان معروف و خواندنی

وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!

*

*

متن و جملات هیتلر

اس ام اس کده

*

*

کسی که بتواند میل و هوس شهواتی خود را مهار کند موجود با اراده ای است

*

*

اس ام اس سخنان هیتلر

اس ام اس کده

*

*
کسی که با تخیلات پریشان از مشکلات برای خود کوهی می سازد و هر چیز را دشواری می داند واژگون شدن او حتمی است

*

*

سخنان پندآموز جدید

اس ام اس کده

*

*
هرجا ایمان کامل باشد اراده قوی هم وجود خواهد داشت مردان بی اراده کسانی هستند که به هیچ چیز ایمان ندارند