اس ام اس سخنان قصار بزرگان | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان قصار بزرگان

اس ام اس شعر پندآموز جدید و زیبا

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/sms-sherhay-pandamoz-b93.jpg

اس ام اس شعرهای دوبیتی ادبی جدید

خویشتن را خیر خواهی خیر خواه خلق باش

زآنکه هرگز بد نباشد نفس نیک اندیش را

*

*

شعرهای کوتاه و زیبا برای پیامک

اس ام اس کده

*

*

“آدمیت ” رَحم بر بیچاره گان آوردن است

کآدمی را تن بلرزد چون ببیند ریش را

راستی کردند و فرمودند مردان خدایی

ای فقیه اول نصیحت گوی نفس خویش را

آن چه نفس خویش را خواهی حرامت سعدیا

گر نخواهی هم چنان بیگانه را و خویش را

*

*

اس ام اس شعرهای سعدی

اس ام اس کده

*

*

گنج آزادی وکنج قناعت مَلکی است

که به شمشیر میسر نشود سلطان را

طلب منصب فانی نکند صاحب عقل

عاقل آن است که اندیشه کند پایان را