اس ام اس سخنان ماهاتما گاندی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان ماهاتما گاندی

متن، جملات و سخنان ماهاتما گاندی – سخنان حکیمانه زیبا

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/jomlat-Mahatma-Gandhi-o94.jpg

جمله های حکیمانه

اگر فقط یکبار حضور خدا را بپذیرید،هرگز به ضرورت دعا و نیایش شک نخواهید کرد

*

*

جمله های کوتاه ناب از ماهاتما گاندی

*

*

برای کسی که اندیشه عدم خشونت را در خود پرورده است تمام عالم یک خانواده است. نه ترسی به دل دارد و نه کسی از او می ترسد

*

*

ماهاتما گاندی

*

*

تواضع یعنی تحمل رنج و زحمتی مداوم در راه خدمت به بشریت،خداوند همیشه حاضر و ناظر است