اس ام اس سخنان مولانا | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان مولانا

گلچین شعر و جملات مولانا

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/jomlat-molana-k94.jpg

جملات ناب و اشعار مولانا

گشاده دست باش،جاری باش ،كمك كن (مثل رود)
باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)
اگركسی اشتباه كردآن رابه پوشان (مثل شب)
وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)
متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك)
بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا )
اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه )

*

*

نثر، شعر و جملات مولانا

*

*

هر چه بیشتر به کسی عشق میورزیم، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم

*

*

جملات مولانا

*

*

هین رها كن عشق های صورتی عشق بر صورت نه بر روی سطی
آنچه معشوق است صورت نیست آن خواه عشق این جهان خواه آن جهان
آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای چون برون شد جان چرایش هشته ای
صورتش برجاست این سیری زچیست عاشقا واجو كه معشوق تو كیست
عاشقستي هر كه او را حس هست آنچه محسوس است اگر معشوقه است
تابش عاريتي ديوار يافت پرتو خورشيد بر ديوار تافت
واطلب اصلي كه تابد او مقيم بر كلوخي دل چه بندي اي سليم