اس ام اس سخنان ویلیام شکسپیر | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان ویلیام شکسپیر

متن، سخنان و جملات ویلیام شکسپیر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/jomlat-shakespeare-k94.jpg

جملات زیبا و حکیمانه عارفانه

دوستی نعمت گرانبهائی است، خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد

*

*

اس ام اس سخنان ویلیام شکسپیر

*

*

اگر كسی را دوست داری رهایش كن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده

*

*

ویلیام شکسپیر

*

*

از بزرگی نترس؛ بعضی بزرگ زاده می­شوند، برخی بزرگی را به دست می­آورند و بعضی بزرگی را به دامانشان می­اندازند