اس ام اس سخنان و جملات هنرمندان | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان و جملات هنرمندان

متن، جملات و سخنان لئوناردو داوینچی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/jomlat-Leonardo_da_Vinci-o94.jpg

جملات کوتاه از

(لئوناردو داوینچی نقاش معروف ایتالیایی)

نقاش باید نهانخانه داشته باشد؛ زیرا هنگامی كه در نهانخانه با خود هستید، خودتان هستید و هنگامی كه همراه با شخص دیگری هستید، نیمی از خودتان می‌باشید

*

*

اس ام اس سخنان و جملات لئوناردو داوینچی

*

*

تنها سخنگوی جهان طبیعت، آزمایش است، پس باید همیشه به تجربه پرداخت و هركار را به هزار شكل آزمود

*

*

اس ام اس سخنان لئوناردو داوینچی

*

*

اگر پیوسته و بدون درنگ كار كنید، توان داوری خود را از دست می‌دهید