اس ام اس سخنان پائولو كوئیلو | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان پائولو كوئیلو

سخنان پائولو كوئیلو سری دوم

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/jomlat-paoolo-koilo2-e93.jpg

مردم، بسیار از نشانه حرف می زنند، اما نمی دانند كه به راستی درباره ی چه چیز حرف می زنند

*

*

جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
هم می توان دنیا را با چشمان یك غارت شده ی بدبخت نگریست و هم با چشمان یك ماجراجوی در جستجوی گنج

*

*

اس ام اس سخنان پائولو كوئیلو

*

*
مطالبی هست كه نباید درباره ی آنها كنجكاوی كرد، چون نباید از سرنوشت گریخت