اس ام اس سخنان پندآموز باربارا دی انجلیس | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان پندآموز باربارا دی انجلیس

گزیده جملات و سخنان باربارا دی انجلیس

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/jomlat-va-sikhanan-barbara-e93.jpg

متن و جملات ادبی زیبا و جدید

در آغاز تنها عشق بود. حتی زندگی و پیدایش شما بر  روی این کره ی خاکی نیز برخاسته از عشق است . این عشق  بوده است  که در یک لحظه  مرد و زنی را آنچنان به سوی هم جذب کرده است تا از تلفیق و اتحاد عاشقانه ی بدن آن ها بذر شما متولد گردد.

*

*

باربارا دی انجلیس

اس ام اس کده

*

*
آنان که از خود عشق ساطع می کنند با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند ، دیگران را به سمت خود می کشانند

*

*

سخنان و متن های باربارا دی انجلیس

اس ام اس کده

*

*
هر چه عشق و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد و آن ها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند