اس ام اس سخنان پندآموز | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان پندآموز

آناتول فرانس ، متن و جملات آناتول فرانس

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/jomlat-antovan-ferans-k94.jpg

جمله های کوتاه حکیمانه

هرگز به احساساتی که در برخورد اول با کسی پیدا می کنید
نسنجیده اعتماد نکنید

*

*

اس ام اس سخنان و جملات آناتول فرانس

*

*

هرگز کتابی به کسی امانت ندهید
چون به شما برگردانده نمی شود
من تمام کتابهای کتابخانه ام
امانتی است که از دیگران گرفته ام …

*

*

اس ام اس سخنان پندآموز

*

*

مرگ هرگز
دشوارتر از تولد نیست

متن و سخنان جالب آندره ژید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/sokhanen-andrezide93.jpg

اس ام اس سخنان پندآموز

هرچه بالاتر روی، از نظر آنان كه پرواز نمی دانند كوچكتر به نظر خواهی رسید

*

*

جملات معروف از آندره ژید

اس ام اس کده

*

*
هیچ كس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را كشف كند، مگر اینكه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشكی را نبیند

*

*

سخنان کوتاه آندره ژید

اس ام اس کده

*

*
بهتر است برای چیزی كه هستی، مورد نفرت باشی تا اینكه برای چیزی كه نیستی محبوب باشی

شعرهای سهراب سپهری

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/shere-sohrab-sepehry-day-93.jpg

اشعار سهراب سپهری

زندگی خالی نیست
مهربانی هست،سیب هست،ایمان هست
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

*

*

شعرهای سهراب سپهری

اس ام اس کده

*

*
روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد…
خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد
زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید
کور را خواهم گفتم : چه تماشا دارد باغ …
هر چه دشنام از لب خواهم برچید
هر چه دیوار از جا خواهم برکند
رهزنان را خواهم گفت : کاروانی آمد بارش لبخند
ابر را پاره خواهم کرد
من گره خواهم زد چشمان را با خورشید ، دل ها را با عشق ،سایه ها را با آب ،شاخه ها را با باد
و به هم خواهم پیوست،خواب کودک را با زمزمه زنجره ها
بادبادک ها به هوا خواهم برد
گلدان ها آب خواهم داد …
خواهم آمد ،سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت
پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند
هر کلاغی را کاجی خواهم داد
مار را خواهم گفت : چه شکوهی دارد غوک
آشتی خواهم داد
آشنا خواهم کرد
راه خواهم رفت
نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت