اس ام اس سخنان کوتاه | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان کوتاه

متن، جملات و سخنان فیثاغورث – جملات فلسفی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/jomlat-fisaghores-o94.jpg

جملات فلسفی

هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده.

*

*

جملات فیثاغورث

*

*

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند

*

*

عکس و سخنان فیثاغورث

*

*

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم