اس ام اس سخنان گوته | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان گوته

ضرب المثل و جملات کوتاه فلسفی جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/matn-va-jomlat-falsafi-e931.jpg

پیامک و جملات کوتاه فلسفی

فرانسیس بیکن:

یک انسان خردمند فرصتها و شانس ها را می سازد

نه اینکه در انتظار آنها بنشیند

*

*

سخنان و اس ام اس فلسفی جدید

اس ام اس کده

*

*
استون:

شجاعت داشته باش تا با حقیقت رو به رو شوی

*

*

سخنان پندآموز جدید

اس ام اس کده

*

*

ضرب المثل آلمانی:

برای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد