اس ام اس سنگین سیگاری | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سنگین سیگاری

متن، جمله و استاتوس جدید دوست واقعی – اس ام اس جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/05/matn-maramy-o95.jpg

متن، جمله و استاتوس جدید دوست واقعی – اس ام اس جدید

این روزها آدمها روخیلی ساده
میشه شناخت
کافیه یک روز شاد نباشی
حالت بد باشه
بی اعصاب باشی
بی پول باشی
اونوقت اطرافت راخوب نگاه کن
دوست واقعیت رومیتونی ببینی

*

*

متن رفاقتی سنگین

*

*

دیر کن
اما بیا…
فقط وقتی‌ که آمدی
مرا بردار و برو…

*

*

اس ام اس جدید رفاقتی

*

*

گاهی برای چشیدن خوشبختی واقعی
باید به دنبال دلتان بروید
و اهمیت ندهید دیگران
ممکن است چه فکری کنند