اس ام اس سنگین معنادار | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سنگین معنادار

جملات کنایه ای و تیکه دار جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-jomlat-tike-dar-e93.jpg

اس ام اس سنگین معنادار

امروز فهمیدم مخاطب تمام شاعرانه هایم

یک بی سواد بود و بس…

*

*

متن و اس ام اس تیکه دار

اس ام اس کده

*

*

یادتون باشه

خاکی بودن آسفالت شدن را در پى دارد…

*

*

جملات نیش دار کنایه دار جدید

اس ام اس کده

*

*

ابراهیم نیستم

اما کودک درونم را قربانی کسی کردم که

ارزشش کمتر از گوسفند بود …

متن و سخنان جالب آندره ژید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/sokhanen-andrezide93.jpg

اس ام اس سخنان پندآموز

هرچه بالاتر روی، از نظر آنان كه پرواز نمی دانند كوچكتر به نظر خواهی رسید

*

*

جملات معروف از آندره ژید

اس ام اس کده

*

*
هیچ كس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را كشف كند، مگر اینكه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشكی را نبیند

*

*

سخنان کوتاه آندره ژید

اس ام اس کده

*

*
بهتر است برای چیزی كه هستی، مورد نفرت باشی تا اینكه برای چیزی كه نیستی محبوب باشی