اس ام اس سنگین معنی دار جدید | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سنگین معنی دار جدید

متن و اس ام اس غمگین، جملات غمگین تیر ۹۴

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/matn-va-sms-ghamgin-t941.jpg

اس ام اس غمگین جدید تیر ۹۴

اشک ها قطره نیستند
بلکه کلماتی هستند که می افتند
فقط بخاطر اینکه پیدا نمیکنند کسی را
که معنی این کلمات را بفهمد…

*

*

جمله و اس ام اس غمگین جدید

*

*

گـاهـی بـرای او

چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی

بـعـد پـاک مـی کـنـی…

پـاک مـی کـنـی…

او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را

نـمی خـوانـد

امـا تـو

تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای…

*

*

شعر کوتاه غمگین جدید

*

*

هَــرکه مــی خــواهـی بـــاش

ایـن عادت مُـــشتَــرک انسـانهــاســت

تـــو نیــز، روزی, ســاعـتی, لـَحظــه ای

احــساس خـواهـی کـرد کـــه…

هیــچکـَـس دوسـتت نَــدارد…!