اس ام اس سیاسی سیاست مداران بزرگ | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سیاسی سیاست مداران بزرگ

متن، جملات و سخنان دکتر مصدق

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/jomlat-mosadegh-k94.jpg

جملات ناب ادبی

مملکتی که رجال ندارد هیچ چیز ندارد مخالفت من با دیکتاتوری این بود که از خصائص دیکتاتوری یکی اینست که مملکت فاقد رجال و دیکتاتور رجل منحصر به فرد باشد

*

*

جملات زیبا از مصدق

*

*

اگر از طریق آزادی و دموکراسی نتوانیم کاری بکنیم از طریق اختناق و زور و قلدری برای مردم ناراضی نمی­توانیم کاری انجام دهیم

*

*

جملات زیبای دموکراسی

*

*

قانون برای مملکت است نه مملکت برای قانون…