اس ام اس شاد عاشقانه | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شاد عاشقانه

متن و جمله های کوتاه عاشقانه شاد جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/05/matn-ashaghene-k95.jpg

متن و جمله های کوتاه عاشقانه شاد جدید

کافیست تو را به نام بخوانم
تا ببینی لکنت
عاشقانه ترین لهجه هاست
و چگونه لب های من
دنیا را به حاشیه می برد..!?

*

*

استاتوس های شاد عاشقانه

*

*

این جهان
پر از صدای حرکت پاهای مردمیست
که همچنان که تو را می بوسند
در ذهن خود طناب دار تو را می بافند..!?
فروغ فرخزاد

*

*

متن و جملات شاد جدید

*

*

بوسه میزنم
نه یک بار
نه دو بار
بلکه هزار بار
به لبانت
که صبح به خیر هایت
را تکرار می کنی?
لیلا صابری منش

اس ام اس عاشقانه – جملات عاشقانه جدید کوتاه

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/matn-va-sms-asheghaneh-o94.jpg

شعر عاشقانه برای اس ام اس

دیر کرده ای!
عقربه ها گیر کرده اند در گلوی من
انگار که رد نمیشود
نه زمان
نه آب خوش!

*

*

متن و جملات کوتاه عاشقانه جدید

*

*
اخــم هـای تــــــو
بــالا تـرین لذت دُنیـــاست
ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن!
“دوستت دارم”

*

*

اس ام اس عاشقانه جدید

*

*

“لبخندم” بزرگ ترین دروغ دنیاست
وقتی که “تو نیستی”