اس ام اس شعرهای ادبی پندآموز | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعرهای ادبی پندآموز

اس ام اس شعر باحال و جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/sms-va-payamak-sher-b93.jpg

اس ام اس شعرهای ادبی پندآموز

رهاییت باید، رها کن جهان را

نگه دار ز آلودگی پاک جان را

*

*

اس ام اس شعر جدید باحال

اس ام اس کده

*

*

ماییم و دلی، نهفته غم ها در او

خون موج زند ، چون دل مینا در او

یک دل دارم ، هزار دلبر از پی

یک سر دارم ، هزار سودا در او

*

*

اس ام اس و پیامک شعر دوبیتی جدید

اس ام اس کده

*

*

نه باک از دشمنان باشد ، نه بیم از آسمان ما را

خداوندا ! نگهدار از بلای دوستان ما را