اس ام اس شعرهای فلسفی و پندآموز | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعرهای فلسفی و پندآموز

گلچین شعرهای زیبای رضا بروسان

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/ashare-reza-brosan-day93.jpg

تا دست به دامان ریا افتادند
بی وقفه به یاد شهدا افتادند
شوخی ، شوخی به شاخه ها سنگ زدند
جدی جدی پرنده ها افتادند !…

*

*

گلچین شعرهای رضا بروسان

اس ام اس کده

*

*

خوب است که مرثیه سرایی نکنید
با گریه ی ما گره گشایی نکنید
دست از سر این طایفه بردارید ، آه …
با دست اباالفضل (ع) گدایی نکنید!

*

*

اشعار کوتاه رضا بروسان

اس ام اس کده

*

*
 
ماه بی حوصله دشت ، بیابان را کشت
سیب سرخی شد و چرخی زد و ایمان را کشت
سبد خالی امسال به سیبی ننشست
خاک بی برکت این مزرعه باران را کشت
حجرالاسود ما روشنی باغچه بود
قبله آنقدر عوض شد که مسلمان را کشت
کوچه در کوچه زمین خورد و به راهی نرسید
داغ این کوچه بن بست ، خیابان را کشت
دشنه ای داشت پدر تشنه تر از اسبم بود
درد آنقدر فرو رفت که درمان را کشت
شعله دست تو روشن که در این شهر هنوز
می شود با دف تو نصف خراسان را کشت …