اس ام اس شعر ادبی جدید | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر ادبی جدید

شعرهای هنری لانگ فلو

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/henry-longfellow-b93.jpg

گلچین شعرهای ادبی هنری لانگ فلو

هان! در این جهان هراس به دل راه مده
بزودی خواهی دریافت ، چه بزرگ مرتبه است ،رنج کشیدن و قویدل بودن .
چون مادر مشتاقی که در انتهای روز،
دست کودک خود را میگیرد و او را به بستر می برد
و کودک ،نیمی به رضا و نیمی به نا خشنودی به همراه او می رود
و باز یچه های شکسته خود را بر زمین به جای می نهد
در حالی که از میان در گشوده هنوز بر آن ها چشم دوخته
نه یکسره مطمئن و نه یکسره آسوده خاطر
از گفته مادر که به او وعده بازیچه های دیگر می دهد
که هر چند ممکن است با شکوهتر باشند
اما شاید او را خوشتر نیایند
بدینگونه است رفتار طبیعت با ما
بازیچه های ما را یک یک از ما می رباید و دست ما را می گیرد
و با چنان نرمی ما را به آرامگاه خود می برد
که بدشواری می توان دانست  که  مایل به رفتن هستیم یا نه
زیرا چنان خواب آلوده ایم که نمی فهمیم
که ناشناخته ها از شناخته ها تا چه پایه برترند

*

*

اس ام اس شعر از هنری لانگ فلو

اس ام اس کده

*

*
زماني كه روحيه ي شما سست مي شود و نااميد مي گرديد
 به ياد آوريد: پايين تر جزر است كه مد را ايجاد مي كند

*

*

چندبیتی های زیبای هنری لانگ فلو

اس ام اس کده

*

*
مرا دیگر یارای ایستادگی نیست ، ولی تسلیم نخواهم شد
این رزمی نیست که در آن کم دلان تیغ بر کشند
در این جا مغلوب، فاتح میدان است.