اس ام اس شعر از قیصر امین پور | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر از قیصر امین پور

شعرهای قیصر امین پور

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/sherhay-ghesar-aminpor-bahman93.jpg

زیباترین شعرهای فارسی

سايه سنگ بر آينه خورشيد چرا؟
خودمانيم، بگو اين همه ترديد چرا؟
نيست چون چشم مرا تاب دمى خيره شدن
طعن و ترديد به سرچشمه خورشيد چرا؟
طنز تلخى است به خود تهمت هستى بستن
آن که خنديد چرا، آن که نخنديد چرا؟
طالع تيره ام از روز ازل روشن بود
فال کولى به کفم خط خطا ديد چرا؟
من که دريا دريا غرق کف دستم بود
حاليا حسرت يک قطره که خشکيد چرا؟
گفتم اين عيد به ديدار خودم هم بروم
دلم از ديدن اين آينه ترسيد چرا؟
آمدم يک دم مهمان دل خود باشم
ناگهان سوگ شد اين سور شب عيد چرا

*

*

شعرهای قیصر امین پور

اس ام اس کده

*

*

دیروز
ما زندگی را
به بازی گرفتیم
امروز ،او
ما را …
فردا؟