اس ام اس شعر باحال اسفند 93 | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر باحال اسفند 93

شعرهای کوتاه یدالله رویایی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/shrhay-yadolah-doyaee-b93.jpg

گلچین شعر نو

آنچه زبان می‌خورد
همیشه همان چیزی‌ست
که زبان را می‌خورد:
امیدِ آمدن ِلغتی
لغتی که نمی آید
تو آنسوتر آنجا تر
برابر من ایستاده ای
برابر بامن
و چهره ام
چیزی به آینه از من نمی‌دهد
چیزی از آینه درمن می‌کاهد
و انتظار صخرۀ سرخ
– نوکِ زبانِ تو –
امیدِ آمدن ِلغتی ست
لغتی که نمی آید

*

*

گزیده اشعار یدالله رویایی

اس ام اس کده

*

*
بگذرد بر بستر ِ شن های داغ
گندم از شوراب روید٬ گل ز سنگ
خو بگیرد باغم ِ پاییز باغ
آن زمان دلخسته بنشینیم لنگ
در خم ِ ره بی که فریادی کنیم
خیمه برگیریم و زان پس زندگی
خالی از سودای آزادی کنیم