اس ام اس شعر بزرگان | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر بزرگان

گلچین شعرهای مهدی سهیلی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/sherhay-mehdi-salimi-b93.jpg

شعرهای ادبی کوتاه

دوست میدارم که با خویشان خود بیگانه باشم
همدم عقلم چرا همصحبت دیوانه باشم
دل به هر کس کی سپارم من در دلها مقیم
تا نتوانم شمع مجلس شد چرا پروانه باشم
آزمودم آشنایان را فغان از آشنایی
آرزومندم که با هر آشنا بیگانه باشم
مرغ خوشخوانم وگر در حلقه زاغان نشینم
کی توانم لحظه ای در نغمه مستانه باشم
مردمی گم شد میان آشنایان از تو پرسم
با چنین نامردمان بیگانه باشم یا نباشم

*

*

شعرهای کوتاه مهدی سهیلی

اس ام اس کده

*

*
خداگو با خداجو فرق دارد
حقیقت با هیاهو فرق دارد
بسا مشرک که خود قرآن بدست است
نداند در حقیقت بت پرست است

*

*

اس ام اس شعرهای ادبی

اس ام اس کده

*

*
بار الها بال پروازم ببخش
روح آزاد سبکتازم ببخش
عاشق بزم تو ام ،راهم بده
عقل روشن،جان آگاهم بده