اس ام اس شعر تک بیتی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر تک بیتی

شعرهای صائب تبریزی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/sherhay-saeb-tabrizi-day93.jpg

شعرهای کوتاه صائب تبریزی

گر محتسب شکست خم میفروش را
دست دعای باده پرستان شکسته نیست

*

*

تک بیتی های صائب تبریزی

اس ام اس کده

*

*

از زاهدان خشک مجو پیچ و تاب عشق
ابروی قبله را خبری از اشاره نیست

*

*

آثار و اشعار صائب تبریزی

اس ام اس کده

*

*

حضور خاطر اگر در نماز معتبرست
امید ما به نماز نکرده بیشترست