اس ام اس شعر دوبیتی عاشقانه | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر دوبیتی عاشقانه

شعرهای کوتاه خليل الله خليلی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/ashare-khalilollah-khalili.jpg

شعرهای کوتاه و ادبی پارسی

الهی! اشک چشمی، سوز آهی
فروزان خاطــری، روشن نگاهــــی
زهرسو بسته شـــــد درهای امید
کلیدی ، رخنه ئی ، راهی پناهی

*

*
شعرهای کوتاه خليل الله خليلی

اس ام اس کده

*

*

زندگي در بردگي شرمندگي است
معنــي  آزاد  بودن  زندگــي  است
ســر كه خـــم گردد به پاي ديگــران
بر  تن   مــــردان  بــود  بــار  گــران
بندة  حق در  جهـــان  آزاده اســت
مســت وي فارغ زجام و باده است

*

*
گلچین اشعار خليل الله خليلی

اس ام اس کده

*

*

کشتند بشر را که سیاست این است
کردند جهان تبه که حکمت این اسـت
در کســوت خـــیرخواهی نــوع بشـــر
زادند چه فتنه ها که مهارت این است