اس ام اس شعر سعدی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر سعدی

گلچین شعرهای سعدی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/sherhay-sadi-day-93.jpg

شعرهای سعدی

آن کیست که دل نهاد و فارغ بنشست
پنداشت که مهلتی و تأخیری هست
گو میخ مزن که خیمه می‌باید کند
گو رخت منه که بار می‌باید بست

*

*

گزیده شعرهای سعدی

اس ام اس کده

*

*

گل که هنوز نو به دست آمده بود
نشکفته تمام باد قهرش بربود
بیچاره بسی امید در خاطر داشت
امید دراز و عمر کوتاه چه سود؟

*

*

اشعار کوتاه و دوبیتی های سعدی

اس ام اس کده

*

*

چون ما و شما مقارب یکدگریم
به زان نبود که پرده‌ی هم ندریم
ای خواجه تو عیب من مگو تا من نیز
عیب تو نگویم که یک از یک بتریم