اس ام اس شعر طنز | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر طنز

مجموعه اشعار اکبر اکسیر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2014/12/akbar-eksir-day93.jpg

ازآجیل سفره عید
چند پسته لال مانده است
آنها که لب گشودند؛خورده شدند
آنها که لال مانده اند ؛می شکنند
دندانساز راست می گفت:
پسته لال ؛سکوت دندان شکن است!

*

*

مجموعه گلچین اشعار اکبر اکسیر

اس ام اس کده

*

*

من تعجب می کنم
چطور روز روشن
دو ئیدروژن
با یک اکسیژن؛ ترکیب می شوند
وآب ازآب تکان نمی خورد!