اس ام اس شعر عارفانه و عاشقانه | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر عارفانه و عاشقانه

شعرهای زیبای کبیر، عارف هندی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/sherhay-kabir-indiaj.jpg

شعرهای عارفانه

خدا را جست وجو کردم،
در کنایس یهود،
و در جانب دیوار غربی.
در کلیساهای نصرانی،
بر روی صلیب،
در پی او می گشتم.
به پرستشگاه‌های هندیان سرکشیدم.
به مسجد رفتم،
به کعبه در معبد او را جست وجو کردم.
و در مراسم و قربانی ها.
در نماز و یوگا، خدا را طلبیدم.
تا این که ندای خدا را شنیدم که به من می‌گفت:
ای بنده من! کجا را جست وجو می کنی؟
من کنار تو هستم.
اگر تو جوینده حقیقی باشی،
مرا می بینی مرا در لحظه‌ای از زمان دیدار خواهی کرد…

*

*

گلچین شعرهای کبیر

اس ام اس کده

*

*

آیا ذهن بزرگتر است از
آنجه ذهن را ذهنیت بخشیده؟
آیا براهما بزرگتر است
آنچه او از او برخاسته؟…
من پاک گیج شده ام
آیا معبد بزرگتر است از
آنکه او به خداوند خدمت می کند؟