اس ام اس شعر فلسفی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر فلسفی

شعرهای مجتبی کاشانی متخلص به سالک

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/sherhay-adabi-smskade.jpg

دیوان اشعار شاعران معاصر ایرانی

شعرهایم را نثارت میکنم
تا که دنیا را پر از گندم کنی
نانوا می باش و ساقی همزمان
تا مبادا زندگی را گم کنی

*

*

گلچین شعرهای مجتبي كاشاني

اس ام اس کده

*

*

یک روز رسد غمی به اندازه کوه
یک روز رسد نشاط اندازه دشت
افسانه زندگی چنین است گلم
در سایه کوه باید از دشت گذشت

*

*

اس ام اس شعر دوبیتی

اس ام اس کده

*

*
هر که او را مسیح در نفس است
جای او در میانه قفس است
هر کجا مرغک خوش الحانی ست
مبتلا و اسیر و زندانی ست
ماهی از رقص دلفریب خودش
می کند تّنگ را نصیب خودش
برّه چون مزّه اش لذیذتر است
نزد قصّاب خود عزیزتر است
هر که حُسنی به طالعش دارد
روزگارش چنین بیازارد
سیه آواز و چهره ای چو کلاغ
به رهایی پرد میانه باغ…
هر قناری چو قار قار کند
خویش را از قفس کنار کند
یا کلاغ و رهایی و ویله گی
یا قناری و این قفس زدگی
باز در تُنگ،در قفس بودن
بهتر از زشت و بد نفس بودن…