اس ام اس شعر معنادار و باحال | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر معنادار و باحال

گلچین شعرهای شیخ بهایی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/sherhay-shykh-bahaee-day93.jpg

اشعار کوتاه شیخ بهایی

دنیا که از او دل اسیران ریش است

پامال غمش، توانگر و درویش است

نیشش، همه جانگزاتر از شربت مرگ

نوشش، چو نکو نگه کنی، هم نیش است

*

*

دوبیتی های شیخ بهایی

اس ام اس کده

*

*

تا منزل آدمی سرای دنیاست

کارش همه جرم و کار حق، لطف و عطاست

خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود

سالی که نکوست، از بهارش پیداست