اس ام اس شعر و دوبیتی عاشقانه | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر و دوبیتی عاشقانه

اشعار و دوبیتی های ابوسعید ابوالخیر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2014/12/abosaeed-sher-day93.jpg

شعر و دوبیتی های ابوسعید ابوالخ

خواهی که کسی شوی زهستی کم کن

ناخورده شراب وصل مستی کم کن

با زلف بتان دراز دستی کم کن

بت را چه گنه تو بت‌پرستی کم کن

*

*

متن و شعرهای دوبیتی شعرا

اس ام اس کده

*

*

گفتار نکو دارم و کردارم نیست

از گفت نکوی بی عمل عارم نیست

دشوار بود کردن و گفتن آسان

آسان بسیار و هیچ دشوارم نیست

*

*

شعرهای دوبیتی ابوسعید ابوالخیر

اس ام اس کده

*

*

دلخسته و سینه چاک می‌باید شد

وز هستی خویش پاک می‌باید شد

آن به که به خود پاک شویم اول کار

چون آخر کار خاک می‌باید شد