اس ام اس شعر پندآموز ادبی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر پندآموز ادبی

گلچین شعرهای محمد رضا عبدالملکیان

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/sherhay-shosem-rosa-bahman93.jpg

شعرهای زیبا در مورد باران

جای من خالی است
جای من در عشق
جای من در لحظه های بی دریغ اولین دیدار
جای من در شوق تابستانی آن چشم
جای من در طعم لبخندی که از دریا سخن می گفت
جای من در گرمی دستی که با خورشید نسبت داشت
جای من خالی است
من کجا گم کرده ام آهنگ باران را!؟
من کجا از مهربانی چشم پوشیدم!؟…

*

*

اشعار کوتاه و جالب محمدرضا عبدالملکیان

اس ام اس کده

*

*

دوباره این سوال را از هم می پرسیم
مگر ما برای ماهی ها چکار کرده ایم
که این همه قلاب می اندازیم
در آب؟! محمدرضا عبدالملکیان

حالا که آمده ای
چترت را ببند
در ایوان این خانه
جز مهربانی نمی بارد

*

*

اس ام اس شعر پندآموز

اس ام اس کده

*

*

زیبا
زیبا تمام حرف دلم این است
من عشق را به نام تو آغاز کرده ام
در هر کجای عشق که هستی
آغاز کن مرا