اس ام اس شعر کوتاه ادبی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر کوتاه ادبی

گلچین متن، جملات و سخنان سعدی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/matn-va-jomlat-saadi-smskade.jpg

سخنان بزرگان و شاعرانه

هرکه سخن نسنجد،از جوابش برنجد

*

*

متن و شعرهای کوتاه سعدی

*

*

هر که با بدان نشیند ،اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد به طریقت ایشان متهم گردد

*

*

جمله های کوتاه سعدی

*

*

عالم ناپرهیزکار، کور مشعله دار است