اس ام اس شعر کوتاه و پندآموز | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر کوتاه و پندآموز

گلچین شعرهای خلیل جوادی

معنی  حمــــد را  نمــی دانیــــــم
و نمــــــــاز غفیـله می خـــــوانیـــم
بسکه در گـــــوشه ای دعـا خواندیم
کاروان پیش راند و مــــا  مـــانــدیــم…

*

*
گزیده شعر های خلیل جوادی

اس ام اس کده

*

*

رفیق قـــــافـله پنهــــان نمـــوده خنجر تزویر
که روی گـرده ی من چشم عبرتی بگشاید
زبـــــــان شکوه که آبستن است داغ دلم را
چگـــونه می شود از ســوز درد شعله نزاید
چه شد صلابت طوفان ،خدای نوح کجا رفت
کـه گــــرد فاجعه از روزگــــــار مــــــا بزداید