اس ام اس شعر | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعر

شعرهای فروغ فرخزاد

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/sherhay-Forugh-Farrokhzad-bahman93.jpg

شعرهای فروغ فرخزاد

اگر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ
بياور
و يك دريچه كه از آن
به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم

*

*

اشعار کوتاه فروغ فرخزاد

اس ام اس کده

*

*

کسي مرا به آفتاب
معرفي نخواهد کرد
کسي مرا به ميهماني گنجشک ها نخواهد برد
پرواز را بخاطر بسپار
پرنده مردني ست

*

*

چندبیتی های فروغ فرخزاد

اس ام اس کده

*

*

همه هستی من آیه تاریكیست
كه ترا در خود تكرار كنان
به سحرگاه شكفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد

اشعار کوتاه و زیبای حبیب یغمایی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/Yaghmaee-day-93.jpg

شعرهای کوتاه و زیبای حبیب یغمایی

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را
چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانـی را
به قطع رشته جان عهد بستم بارها با خود
به من آموخت گیتی، سست عهدی،سخت جانی را
بجوید عمر جاویدان هر آنکو همچو من بیند
به یک شام فـراق،اندوه عمـر جاودانی را
کی آگه می شود از روزگار تلخ ناکامـان
کسی کو گسترد هر شب،بساط کامرانی را
به دامان خون دل از دیده افشاندن کجا داند
به ساغر آنکه می ریزد شراب ارغوانـی را
وفا و مهــر کی دارد حبیبا آنکه می خواند
به اسم ابلهـی رسم وفـا و مهـربانی را 

*

*

شعر و چندبیتی های حبیب یغمایی

اس ام اس کده

*

*

خواجه در بند نقش ايوان است
خانه از پاي بست ويران است
در بحور عدم عروض افتاد
بحث ما ابلهان در اوزان است
فاعلاتن مفاعلن چه كني؟
شعر را طبع و ذوق ميزان است