اس ام اس ضرب المثل معنادار و فلسفی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس ضرب المثل معنادار و فلسفی

متن و اس ام اس زیبای یه چیزایی هست…

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/matn-va-sms-ye-chizaee-hast-day93.jpg

اس ام اس ضرب المثل معنادار

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ هست

ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشه ﺩُﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ

مثل ﺩﻝِ ﺁﺩما

*

*

اس ام اس یه چیزایی هست

اس ام اس کده

*

*

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ هست

ﺍﮔﻪ ﺑِﯾﺰﻩ ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧِﻤﯿﺸﻪ جَمعشﮐﺮﺩ

ﻣﺜﻞ ﺁﺑِﺮﻭ

*

*

اس ام اس معنادار

اس ام اس کده

*

*

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ

ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑُﺨﻮﺭﯼ ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ

مثل ﻣﺎﻝِ ﺑﭽﻪ یتیم