اس ام اس عاشقانه با شکلک | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس عاشقانه با شکلک

عاشقانه های درهم و برهم جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/04/text-lover-f95.jpg

عاشقانه های درهم و برهم جدید

چشمهایت را ورق بزن…
شاید
در گوشه ای از آن
مرا به یادگار کشیده باشی!

*

*

جمله های عشقولی جدید

*

*

امیدها شبیه هم نیستند
دست یکی به آسمان چنگ می زند
دست یکی به انسان
دستهای انسان ها شبیه هم نیستند
یکی خاک را به باد می دهد
یکی عمر را
انسان ها شبیه هم عمر نمی کنند
یکی زندگانی می کند
یکی تحمل…

*

*

گلچین متن های جدید سال ۹۵

*

*

خواب هایم
بوی تن تو را می دهد
نکند آن دورترها
نیمه شب
در آغوشم می گیری؟
فدریکو گارسيا لوركا